• ÖPPETTIDER

  Besöksbokning 076-82 91 300 eller
  berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se
  Drop-in för besök onsdagar
  kl. 15:30-17:30.
  Använd porttelefonen
  längst till vänster.
  Varmt välkommen att höra av dig! 

 • Unga som Tror - kolla in oss på Facebook

  "Unga som Tror" är Göteborgs Interreligiösa Centers ungdomsgrupp. Under terminerna gör vi olika aktiviteter. Vill du veta mer titta in på vår facebooksida . Vi är ungdomar mellan 15 och 35...

 • Höstprogram 2016

  Nu finns 2016 års höstprogram uppe på hemsidan, klicka på bilden för att läsa det!

 • Jesus som farisé - föreläsning med Tobias Ålöw

  Jesus hamnade ofta i konflikt med fariséerna, särskilt i frågor rörande mat och måltider. Dessa konflikter har uppfattats som tecken på...

DÄR RELIGIONER MÖTS

Interreligiösa centret är en mötesplats där tro och religionsdialog står i centrum. Centret primära mål är att erbjuda en knutpunkt och ett sammanhang för samhällsansvar och socialt engagemang för Göteborgs Interreligiösa råd, Göteborgs stads församlingar och stadens medborgare. Centret är en resurs för staden och allmänheten i frågor kring bland annat religiositet, mångfald och samhällsgemenskap och erbjuder kunskap, kompetens och erfarenheter i dessa frågor.

Grundidén är att genom centret skapa strukturer samt utveckla och prova metoder för interreligiös och interkulturell dialog samt ett lärande kring det mångreligiösa samhällets utmaningar. Det kan inte ske av någon, för någon. Dialog förutsätter ett gemensamt engagemang och gemensamt arbete. Människor måste mötas för att kunna känna varandra och varandras tro och liv. Social sammanhållning och samhällsgemenskap mellan människor med olika religioner och kulturella bakgrunder skapas på bästa sätt genom att ”göra” tillsammans. Där sker lärandet om den andre och det som kan kännas ovant och annorlunda. Tillsammans kommer vi utveckla goda metoder för interreligiös och interkulturell dialog. Interaktiva metoder för att kunskapshöja, medvetandegöra och aktivt arbeta med attityder kommer också parallellt att utvecklas inom ramen för centret.

”Interreligiösa centret vill erbjuda ett sammanhang för interreligiösdialog och samverkan i Göteborg. Det är en plats för lärande, vi lär av och om varandra. Centret är en plats för delande där människor kan mötas och dela sitt hjärtas mening i tillit till varandra. Tillsammans vill vi agera för ett gott samhälle för alla.”