• ÖPPETTIDER

  Besöksbokning 076-82 91 300 eller
  berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se

  Drop-in för besök onsdagar
  kl. 15:30-17:30.
  (med reservation för
  tillfälliga förändringar).

  Använd porttelefonen
  längst till vänster.

  Varmt välkommen att höra av dig!

 • Höstprogram 2016

  Nu finns 2016 års höstprogram uppe på hemsidan, klicka på bilden för att läsa det!

 • INSTÄLLT PÅ GRUND AV FÖR FÅ ANMÄLDA

  Det allra sista seminariet för terminen onsdag den 7 december bjuder Sankt Johanneskyrkan på visning av kyrkorummet och en föreläsning om och provsmakning av syrisk-ortodox mat. Förbokning krävs till gudvagott@bilda.nu ....

DÄR RELIGIONER MÖTS

Interreligiösa centret är en mötesplats där tro och religionsdialog står i centrum. Centret primära mål är att erbjuda en knutpunkt och ett sammanhang för samhällsansvar och socialt engagemang för Göteborgs Interreligiösa råd, Göteborgs stads församlingar och stadens medborgare. Centret är en resurs för staden och allmänheten i frågor kring bland annat religiositet, mångfald och samhällsgemenskap och erbjuder kunskap, kompetens och erfarenheter i dessa frågor.

Grundidén är att genom centret skapa strukturer samt utveckla och prova metoder för interreligiös och interkulturell dialog samt ett lärande kring det mångreligiösa samhällets utmaningar. Det kan inte ske av någon, för någon. Dialog förutsätter ett gemensamt engagemang och gemensamt arbete. Människor måste mötas för att kunna känna varandra och varandras tro och liv. Social sammanhållning och samhällsgemenskap mellan människor med olika religioner och kulturella bakgrunder skapas på bästa sätt genom att ”göra” tillsammans. Där sker lärandet om den andre och det som kan kännas ovant och annorlunda. Tillsammans kommer vi utveckla goda metoder för interreligiös och interkulturell dialog. Interaktiva metoder för att kunskapshöja, medvetandegöra och aktivt arbeta med attityder kommer också parallellt att utvecklas inom ramen för centret.

”Interreligiösa centret vill erbjuda ett sammanhang för interreligiösdialog och samverkan i Göteborg. Det är en plats för lärande, vi lär av och om varandra. Centret är en plats för delande där människor kan mötas och dela sitt hjärtas mening i tillit till varandra. Tillsammans vill vi agera för ett gott samhälle för alla.”