Interreligiösa Rådet

Göteborgs Interreligiösa råd utgörs av andliga ledare från olika religiösa samfund och föreningar i Göteborg och verkar för dialog och samverkan för det goda livets skull.

”Göteborgs Interreligiösa råd ska främja dialog och samverkan mellan olika religiösa företrädare i Göteborg. Tillsammans skall de verka för respekt och förståelse för religiöst liv och skapa mötesplatser för människor av olika tro” heter det i föreningens stadgar.

I rådet finns en bred representation från världsreligionerna vilket innebär att alla religioner har välkomnats och att olika riktningar inom islam och kristendom finns representerade.

Bakgrund

Det Interreligiösa rådet i Göteborg bildades våren 2007. I en början träffades representanter för judendom, kristendom och islam men de senaste åren har även representanter från sikhism, hinduism och bahai deltagit. Olika nätverk och mötesplatser mellan människor av olika tro har förekommit i Göteborg sedan mitten av 80-talet. Avsikten med det interreligiösa rådet är att skapa en mötesplats för religiösa ledare som ett komplement till den vardagens dialog som sker i många olika sammanhang i lokalsamhället.

Dialog och samverkan

Grunden för det interreligiösa rådets arbete är att skapa förtroende och försoning mellan religiösa grupper. I ett segregerat samhälle betyder det att först skapa mötesplatser där kontakter kan knytas och relationer byggas. I mötet mellan rådets medlemmar delas perspektiv och livsåskådningar. De stora världspolitiska frågorna diskuteras så väl som vardagens bekymmer och glädjeämnen.
Göteborgs interreligiösa råd träffas hos varandra eller på centret, samtalar och delar en måltid, detta sker varje månad om tiden tillåter.

Miljöengagemang och bidragande till en ickevålds-kultur har varit rådets två huvudinriktningar. Det har inneburit gemensamma offentliga aktioner för att visa på fredens, förtroendets och delandets väg. I rådet försöker vi stötta varandra och 2011 deltog rådet i manifestationen ”Ett Göteborg för alla” till stöd för moskébygget i Göteborg. Gemensamma arrangemang som ”Fotboll för fred” och Abrahams tält” anordnades tidigare årligen. Rådet lanserade också en skrivartävling för unga om civilkurage och var påtryckande i utveckling av stadsnära odling i Göteborg. Sedan Interreligiösa Centret blev rådets projekt, och öppnades 20 april 2012, har programverksamhet för församlingar och allmänhet ägt rum på Kyrkogatan 25, 3 tr.  Varje år anordnas ännu under Kulturkalaset ”Ett Göteborg för alla”.

Rådet samverkar också med Göteborgs Stad och andra samhällsinstitutioner för att tillsammans verka för ökad social sammanhållning.