Rådets sammansättning

Medlemspresidium

Faramarz Agahi, representant för Bahá’i-samfundet (ordförande)
faramarz.agahi@gu.se

Peter Borenstein, rabbin (ej anställd), Judiska församlingen, (1:e vice ordförande)
rabbi.peter.borenstein@gmail.com

Julia Carlberg, predikant, Hare Krishna ISCKON (2:e vice ordförande)
bhaktinjulia@gmail.com

Fuad Colic, imam för Bosniakiska Islamiska Församlingen (3:e vice ordförande)
fuadcolic@yahoo.se


Medlemmar 

Henrik Frykberg, stiftsadjunkt för integration och interreligiös dialog i Svenska kyrkan (sekreterare)
henrik.frykberg@svenskakyrkan.se

Daniel Pauchard, diakon i Romersk Katolska Kyrkan (kassör)
daniel.pauchard@katolskakyrkan.se


Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift, Svenska kyrkan
Biskopen.goteborg@svenskakyrkan.se

Abraham Garis, kyrkoherde för Syrisk-Ortodoxa Kyrkan S:t Gabriel
abrahamgaris@passagen.se

Dragan Mijailovic, kyrkoherde i Serbisk Ortodoxa Kyrkan Helige Stefan Decanski
protadragan@spc-geteborg.org

Ekaterina Panova, sekreterare i Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd
katja@buddhism-sbs.se

Mothana Salman, imam för Al- Tawhid Shiamuslimska Församling
alhossaini_m@hotmail.com

Yasser Hammoud, sunnimuslim
yasser_hammoud123@hotmail.com

Cenap Turunc, sunnimuslim, religionsvetare, socionom, tolk/observatör
turunc04@gmail.com