Rådets styrelse

Styrelse

Peter Borenstein, pensionerad rabbin, Judiska Församlingen, (Ordförande, Firmatecknare)
rabbi.peter.borenstein@gmail.com

Kalsoom Kaleem, ordf. för Göteborgs Moské, (1:e Vice ordförande)
Kalsoomfarooq@hotmail.com

Namleen Kaur Mallah, Sikhiska Församlingen (Ordinarie ledamot)
summerwnds@gmail.com

Daniel Pauchard, diakon i Romersk Katolska Kyrkan (Kassör, Firmattecknare)
daniel.pauchard@katolskakyrkan.se

Mothana Salman, imam för Al-Tawhid Shiamuslimska Församling (Ordinarie ledamot)
alhossaini_m@hotmail.com

 


Valberedning

Faramarz Agahi, representant för Bahá’i-samfundet 
faramarz.agahi@gmail.com

Abraham Garis, pensionerad kyrkoherde för Syrisk-Ortodoxa Kyrkan S:t Gabriels församling  
abrahamgaris@passagen.se