Medlemskap församlingar

Varje församling som godkänner stadgarna för Föreningen Göteborgs Interreligiösa Råd (GIR) kan ansöka om medlemskap. Utdrag ur stadgar, organisationsplan och medlemsblankett läses och laddas ner här: Medlemsansökan GIR
OBS! att protokollsutdrag från församlingens styrelsebeslut ska medfölja ansökan.

Medlemskap i GIR ger dessutom automatiskt medlemsskap i Föreningen Göteborgs Interreligiösa Center (GIC) som är dialogplattformen där den utåtriktade programverksamheten äger rum.

Församlingen väljer två ombud (en kvinna och en man). Ombuden har rösträtt på årsmötet för val av GIR:s styrelse och för val av GIC:s styrelse.

Årsmötet för GIC den 25 februari ajournerades. Årsmötet för GIR den 4 mars ställdes in.

Årsmöte för GIR kommer att hållas måndagen den 8 april 2019 kl. 18:00.

Årsmöte för GIC kommer att hållas måndagen den 8 april 2019 kl. 19:15.

Båda mötena hålls på Interreligiösa Centret, Kyrkogatan 25, 3 tr.

Endast medlemmar äger tillträde till årsmötena.

Sänd ansökningsblankett och utdrag från beslutsprotokoll inscannad eller fotograferad via mail till info@interreligiosacentret.se

Det går även bra att sända den via post till
Interreligiösa Centret
Kyrkogatan 25, 3 tr
411 15  GÖTEBORG

eller att lämna den i brevlådan i entrén på gatuplanet på Kyrkogatan 25. Ring på porttelefonen så öppnas porten.