Medlemskap församlingar

Varje församling som godkänner stadgarna för Göteborgs Interreligiösa Råd kan ansöka om medlemskap. Stadgar, organisationsplan och medlemsblankett kan läsas och laddas ner här: Medlemsansökan GIR

Församlingen väljer sedan två ombud (en kvinna och en man). Ombuden har rösträtt på årsmöte för val av Göteborgs Interreligiösa Centers styrelse.

Årsmötet 2019 äger rum måndagen den 25 februari, kl. 18:00, på Interreligiösa Centret.

Sänd ansökan inscannad via mail till berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se

Det går även bra att sända den via post till

Berit Bornecrantz Dias
Interreligiösa Centret
Kyrkogatan 25, 3 tr
411 15  GÖTEBORG

eller att lämna den på centrets kontor. Boka tid på mobiltel. 076-8291300.