Styrelsen 2019

På årsmötet 2019-04-08 valdes följande nio ordinarie ledamöter som styrelse jämte föjande tre ledamöter som valberedning för Göteborgs Interreligiösa Center (GIC). Enligt stadgarna ska sekreterare vara centrets anställda föreståndare. 1. Eva Halima Ljungqvist, ordförande 2. Selcuk Akti, kassör 3. Haykanush Hovhannisyan 4. Robertas Gerikas 5. Fr Petros Moralis 6. Rakhshanda Tehseen 7. Ali Sabih 8. Ante Bajwa 9. Lena Johansson Sekreterare (adjungerad) Berit Bornecrantz Dias Valberedning inför årsmötet 2020 Kalsoom Kaleem Cenap Turunc Annebelle Gyllenspetz