Styrgrupp 2018

Interreligiösa Centret leddes fram till och med 2018-12-31 av en styrgrupp med personer från Göteborgs Interreligiösa Råd, Göteborgs olika församlingar och det interreligiösa ungdomsnätverket Unga som Tror. Göteborgs stad hade en ordinarie plats, vilken aldrig besattes. Styrgruppen svarade gentemot Göteborgs Interreligiösa Råd, som var huvudman. Ett bidrag på 1 miljon kronor per år tilldelades av Göteborgs stad. 

En omorganisation ägde rum under 2017-2018. Interreligiösa Centret blev den 1 januari 2019 en självständig ideell förening med en egen styrelse. Göteborgs Interreligiösa Råd fortsätter som ideell förening och kommer att ansvara för valberedningen till Interreligiösa Centrets styrelse.

Styrgruppen bestod av

Från Göteborgs stad

en ordinarie plats (vakant)

Från Göteborgs Interreligiösa Råd

Faramarz Agahi, representant för Bahá’i-samfundet, ordförande
faramarz.agahi@gu.se

Peter Borenstein, rabbin, 1:e vice ordförande
peter.borenstein@interreligiosacentret.se

Cenab Turunc, muslim, observatör
turunc04@gmail.com

Vakant

Från Församlingarnas rådslag

Kalsoom Kaleem, ordförande i Göteborgs Moské
Kalsoomfarooq@hotmail.com 

Vakant

Nicklas Naranji Singh Foresti, Sikhiska församlingen
nicklas.foresti@gmail.com

Vakant

Suppleanter

Klara Roxbergh, diakon, Svenska kyrkan, Sjukhuskyrkan
klara.roxbergh@svenskakyrkan.se 

Arci Pasanen, förestånd. Nimaihuset, Hare Krishna Vrinda
arcipasanen@gmail.com

Från Unga som tror

Dinah Borenstein, judinna
dinaborenstein@hotmail.com

Vakant

Adjungerade

Från Interreligiösa Rådet

Henrik Frykberg, stiftsadjunkt Svenska kyrkan, sekreterare Interreligiösa Rådet
henrik.frykberg@svenskakyrkan.se

Från Interreligiösa Centret

Berit Bornecrantz Dias, samordnare, sekreterare Styrgruppen
berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se

Från Tillsammans för Sverige (Fryshuset)

Noomi Gustafsson, verksamhetsansvarig Tillsammans för Sverige, Fryshuset
noomi.gustafsson@fryshuset.se

Valberedning

Haykanush Hovhannisyan, ordf. Armeniska Apostoliska kyrkorådet
dolcearmena@hotmail.com 

Emanuel Furbacken, verksamhetsledare Angereds församling
efurbacken@gmail.com