Styrgrupp

Interreligiösa Centret leds av en styrgrupp med personer från Göteborgs Interreligiösa Råd, Göteborgs olika församlingar och det interreligiösa ungdomsnätverket Unga som Tror. Styrgruppen består för närvarande av 9 ordinarie ledamöter – varav 7 män och 2 kvinnor – 3 adjungerade och 2 ersättare. . Dessutom har Göteborgs stad en ordinarie plats, vilken hittills inte besatts. Styrgruppen svarar gentemot Göteborgs Interreligiösa Råd, som är huvudman. Ett bidrag på 1 miljon kronor per år tilldelas av Göteborgs stad. 

Styrgruppen består av

Från Göteborgs stad

en ordinarie plats 

 

Från Göteborgs Interreligiösa Råd

Faramarz Agahi, representant för Bahá’i-samfundet, ordförande
faramarz.agahi@gu.se

Peter Borenstein, rabbin, 1:e vice ordförande
peter.borenstein@interreligiosacentret.se

Cenab Turunc, muslim, observatör
turunc04@gmail.com

Ziyad Ayach, muslim
ziyadayach@gmail.com 

 

Från Församlingarnas rådslag

Kalsoom Kaleem, ordförande Göteborgs Moské
Kalsoomfarooq@hotmail.com 

Kristian Lillö, kyrkoherde, Lundby församling, Svenska kyrkan
Kristian.Lillo@svenskakyrkan.se

Nicklas Naranji Singh Foresti, Sikhiska församlingen
nicklas.foresti@gmail.com

Josef Zorski, Judiska församlingen
josef@meditrait.se

 

Suppleanter

Klara Roxbergh, diakon, Svenska kyrkan, Sjukhuskyrkan
klara.roxbergh@svenskakyrkan.se 

Arci Pasanen, förestånd. Nimaihuset, Hare Krishna Vrinda
arcipasanen@gmail.com

 

Från Unga som tror

Dinah Borenstein, judinna
dinaborenstein@hotmail.com

Vakans

 

Adjungerade

Från Interreligiösa Rådet

Henrik Frykberg, stiftsadjunkt Svenska kyrkan, sekreterare Interreligiösa Rådet
henrik.frykberg@svenskakyrkan.se

 

Från Interreligiösa Centret

Berit Bornecrantz Dias, samordnare, sekreterare Styrgruppen
berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se

 

Från Tillsammans för Sverige (Fryshuset)

Noomi Gustafsson, verksamhetsansvarig Tillsammans för Sverige, Fryshuset
noomi.gustafsson@fryshuset.se

 

Valberedning

Haykanush Hovhannisyan, ordf. Armeniska Apostoliska kyrkorådet
dolcearmena@hotmail.com 

Emanuel Furbacken, verksamhetsledare Angereds församling
efurbacken@gmail.com