Styrgrupp

Interreligiösa Centret leds av en styrgrupp med personer från Göteborgs Interreligiösa Råd, Göteborgs olika församlingar och det interreligiösa ungdomsnätverket Unga som Tror. Göteborgs stad har en ordinarie plats, vilken hittills inte besatts. Styrgruppen svarar gentemot Göteborgs Interreligiösa Råd, som är huvudman. Ett bidrag på 1 miljon kronor per år tilldelas av Göteborgs stad. 

Efter en omorganisation som ägt rum under det senaste året 2017/2018 kommer styrgruppen att upphöra den 31 december 2018, då Interreligiösa Centret den 1 januari 2019 blir en självständig ideell förening med en egen styrelse. Göteborgs Interreligiösa Råd fortsätter som ideell förening och kommer att fungera som valberedning till Interreligiösa Centrets styrelse.

Styrgruppen består av

Från Göteborgs stad

en ordinarie plats 

 

Från Göteborgs Interreligiösa Råd

Faramarz Agahi, representant för Bahá’i-samfundet, ordförande
faramarz.agahi@gu.se

Peter Borenstein, rabbin, 1:e vice ordförande
peter.borenstein@interreligiosacentret.se

Cenab Turunc, muslim, observatör
turunc04@gmail.com

Vakant

 

Från Församlingarnas rådslag

Kalsoom Kaleem, ordförande i Göteborgs Moské
Kalsoomfarooq@hotmail.com 

Vakant

Nicklas Naranji Singh Foresti, Sikhiska församlingen
nicklas.foresti@gmail.com

Vakant

 

Suppleanter

Klara Roxbergh, diakon, Svenska kyrkan, Sjukhuskyrkan
klara.roxbergh@svenskakyrkan.se 

Arci Pasanen, förestånd. Nimaihuset, Hare Krishna Vrinda
arcipasanen@gmail.com

 

Från Unga som tror

Dinah Borenstein, judinna
dinaborenstein@hotmail.com

Vakans

 

Adjungerade

Från Interreligiösa Rådet

Henrik Frykberg, stiftsadjunkt Svenska kyrkan, sekreterare Interreligiösa Rådet
henrik.frykberg@svenskakyrkan.se

 

Från Interreligiösa Centret

Berit Bornecrantz Dias, samordnare, sekreterare Styrgruppen
berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se

 

Från Tillsammans för Sverige (Fryshuset)

Noomi Gustafsson, verksamhetsansvarig Tillsammans för Sverige, Fryshuset
noomi.gustafsson@fryshuset.se

 

Valberedning

Haykanush Hovhannisyan, ordf. Armeniska Apostoliska kyrkorådet
dolcearmena@hotmail.com 

Emanuel Furbacken, verksamhetsledare Angereds församling
efurbacken@gmail.com