Studieförbundet Bilda

Interreligiösa Centret samarbetade med studieförbundet Bilda fr o m 20120420 till och med 20191231.