Studieförbundet Ibn Rushd

Interreligiösa Centret samarbetade med studieförbundet Ibn Rushd fr o m 20120420 till och med 20191231.