Program våren 2020

Vårens tema är ”Fred i religionens namn” 

Fred i religionens namn

Dels kommer vi att bjuda på studiecirkel för att lära känna synen på fred hos sju olika religioner. Du får läsa texter, lyssna på föredrag och ställa frågor.

Vi arrangerar tre föreläsningar i samarbete med tre religiösa församlingar på samma tema.

Studiecirkel och föreläsningar kommer annonseras snart.

Tempelturer planeras till Göteborgs Kulturkalas i augusti med samma tema som annonserades i höstas – Veda, Bibeln och Koranen.

Men redan nu går det att boka in:

Föreläsningar om Kabbala med Kalle Lundahl, 

doktor i antik grekiska

Enligt vissa kabbalister är Kabbala ett religiöst filosofiskt system som handlar om att utveckla sin själ och förstå hur universum fungerar. Enligt andra är Kabbala en judisk-kristen vetenskap som studerar den hemliga kraften som finns i de heliga hebreiska bokstäverna med vilka Gud skapade världen. 

Dr. Kalle Lundahl erbjuder föreläsningar om Kabbala varannan tisdag. Varje föreläsning har som utgångspunkt en hebreisk bokstav med vilkens hjälp han tar dig på en spännande upptäcksfärd till matematik, konst och antikens Israel. Kalle kommer också att tala om de kabbalistiska målningarna i taket av det Sixtinska kapellet i Rom. Deras skapare, Michelangelo Buonarroti, var lärjunge till grundaren av kristen Kabbala, Pico della Mirandola (1463-1494).    

Dessa föreläsningar är för alla som vill lära sig mer om Bibeln, den mest inflytelserika och översatta boken någonsin. De vänder sig också till de som är intresserade av konst och matematik. Kalles presentationer kommer att gagna alla som söker en djupare förståelse av vår värld. 

En presentation av föreläsaren: Kalle Lundahl är doktor i antik grekiska (Göteborgs Universitet), fil. mag. i historia (EHESS, Paris), fil. mag. i antikens kultur och samhällsliv (Uppsala Universitet), fil. mag. i  konstvetenskap (Uppsala Universitet), fil. kand. i latin (GU) och fil. kand. i franska (GU). Kalle har publicerat artiklar om inskrifter på grekiska och latin i Renässanskonst. Han älskar bibelhebreiska och Michelangelos konst. Kalle är ivrig att främja interreligiös dialog mellan judar och kristna. Han avser att bjuda in en gästföreläsare till minst varannan  föreläsning. Gästen (vars namn inte avslöjas i förväg) kommer att ge sin syn på kristen eller judisk Kabbala.  

Datum:     Varannan tisdag med start den 11 februari 2020

Tid:            Kl. 19:00

Lokal:        Gallery & More, Götabergsgatan 22 

Entré:        60 kr per föreläsning. 

Anmälan: till karl.boschetto@gmail.com eller lundahlkalle@hotmail.com 

Arrangörer: Förutom Kalle Lundahl själv och Galley & More också Interreligiösa Centret, Samarbetsrådet för Judar och Kristna, Nordiskt Centrum för Interreligiös Dialog och studieförbundet ABF.

logga Samarbetsrådet (genimskinlig bakgrund)            NCID logga  ABF-Röd-platta-med-ovalen-150x100

 

interrel-ljusNmörk