Program våren 2020

På grund av

Covid 19-pandemin

skjuts föreläsningen

Michelangelos

Eva

Sixtinska kapellet

med

Dr. Kalle Lundahl

fram till den 22/4

calvin-craig-y8b001e2bs0-unsplash

Ifall pandemin ännu pågår kommer föreläsningen att hållas digitalt över internet. 

*

Denna föreläsning återkommer till ämnet Eva i Sixtinska kapellet. Samma frågor diskuteras, men ur en annan vinkel och med mer fördjupning. Fyra bilder med Eva och Adam av renässanskonstnären Michelangelo beundras och rannsakas.

Skulle det hebreiska ordet som i Bibeln översatts med ”revben” kunna ha en annan betydelse? Skulle det i så fall kunna innebära att Adam skapades androgyn? Menade Michelangelo att Adam och Eva var jämställda? Vad är den förbjudna frukten?

Datum:     Tisdag den 22/4

Tid:            Kl. 19:00 – 21:00

Lokal:        Interreligiösa Centret, Kyrkogatan 25, 3 tr – hitta hit

Entré:        Fri entré

Fika:           30 kr   ( till swish nr 123 574 9403  ref. ”Paradiset” /  eller kontant )

Frivillig föranmälan: till berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se 

En presentation av föreläsaren:
Kalle Lundahl är doktor i antik grekiska (Göteborgs Universitet), fil. mag. i historia (EHESS, Paris), fil. mag. i antikens kultur och samhällsliv (Uppsala Universitet), fil. mag. i konstvetenskap (Uppsala Universitet), fil. kand. i latin (GU) och fil. kand. i franska (GU). Kalle Lundahl har publicerat artiklar om inskrifter på grekiska och latin i Renässanskonst.

Arrangörer: Interreligiösa Centret och studieförbundet ABF

ABF-Röd-platta-med-ovalen-150x100

interrel-ljusNmörk


Tre föreläsningar totalt på temat  ”Bibliska hjältinnor i Sixtinska kapellet” planerar att hållas med Dr. Kalle Lundahl. 

Michelangelo Buonarroti dekorerade taket i Sixtinska kapellet mellan åren 1508-1512. På en yta av 40×13 meter målade han världens mest kända visuella hyllning till Toran. Den tyske poeten Goethe har sagt:
– Innan man sett Sixtinska kapellet, kan man inte ha någon riktig uppfattning om vad människan kan åstadkomma.


Vårens tema  

”Fred i religionens namn” 

Med anledning av Covid19 ställs de tre planerade föredragen i religiösa församlingar om fred – utifrån judendom, kristendom och islam – in.  


Fred i religionens namn