Kontakt

Besök på Centret:
Bokas i förväg.
Mobil: 076-82 91 300
Mail: berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se

Hitta hit: klicka här


Göteborgs Interreligiösa Center

Org.nr 802516-8413


Berit Bornecrantz Dias, Verksamhetsutvecklare / Samordnare
Mobil: 076-82 91 300
Mail: berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se


Daniel Nilsson, Rekryterare, Skolverksamhet
Mail: daniel.karl.nilsson@gmail.com


Göteborgs Interreligiösa Råd

Org.nr 802451-8873


Linda Wahl, Projektledare, Skolprojektet ”Under Samma himmel”
Mobil: 070-992 15 76
Mail: lindacwahl@gmail.com


Emma Wass, Pedagog, Skolprojektet ”Under samma himmel”
Mobil: 073-054 86 96
Mail: emma.wass76@gmail.com


Ekonomi och fakturor
Göteborgs Interreligiösa Center och Råd


Ingrid Montelius, Nätverkstan Kultur AB, Redovisning
Mail: ingrid.montelius@natverkstan.net