Kontakt

Besök på Centret:
Bokas i förväg.
Mobil: 076-82 91 300
Mail: berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se

Hitta hit: klicka här


Göteborgs Interreligiösa Center

Org.nr: 802516-8413


Berit Bornecrantz Dias, Verksamhetsansvarig
Mobil: 076-82 91 300
Mail: berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se


Halima Ljungqvist, Styrelseordförande
Mobil: 072-519 57 57
Mail: Halima.lj@hotmail.com


Göteborgs Interreligiösa Råd

Org.nr 802451-8873


Peter Borenstein, Styrelseordförande
Mobil: 070-820 93 03
Mail: rabbi.peter.borenstein@gmail.com


Fakturor

Fakturor med vanlig post sänds till
Göteborgs Interreligiösa Center / respektive Göteborgs Interreligiösa Råd
c/o Nätverkstan Kultur AB
Redovisning
Box 311 20
400 32 GÖTEBORG

Fakturor per mail sänds till ingrid.montelius@natverkstan.net

Swish-nummer för Göteborgs Interreligiösa Center:  123 574 9403