Kontakt

 

Göteborgs Interreligiösa Center


Org.nr: 802516-8413


Berit Bornecrantz Dias, Verksamhetsansvarig
Mobil: 076-82 91 300
Mail: berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se


Halima Ljungqvist, Styrelseordförande
Mobil: 072-519 57 57
Mail: Halima.lj@hotmail.com


Swish-nummer för Göteborgs Interreligiösa Center:  123 574 9403


Ekonomiärenden mailas till ekonomi@interreligiosacentret.se


Medlemsfrågor: 

GÖTEBORGS INTERRELIGIÖSA RÅD

Org.nr. 802451-8873


Peter Borenstein, Styrelseordförande
Mobil: 070-820 93 03
Mail: rabbi.peter.borenstein@gmail.com

Kalsoom Kaleem, Vice styrelseordförande
Mobil:  073-571 62 31
Mail: Kalsoomfarooq@hotmail.com