Kontakt

Besök på Centret:
Bokas i förväg.
Mobil: 076-82 91 300
Mail: berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se

Hitta hit: klicka här


Göteborgs Interreligiösa Center

Org.nr 802516-8413


Berit Bornecrantz Dias, Samordnare / Verksamhetsutvecklare
Mobil: 076-82 91 300
Mail: berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se


Halima Ljungqvist, Styrelseordförande
Mobil: 072-519 57 57
Mail: Halima.lj@hotmail.com


Göteborgs Interreligiösa Råd

Org.nr 802451-8873


Peter Borenstein, Styrelseordförande
Mobil: 070-820 93 03
Mail: rabbi.peter.borenstein@gmail.com


Linda Wahl, Projektledare, Skolprojektet ”Under Samma himmel”
Mobil: 070-992 15 76
Mail: lindacwahl@gmail.com


Fakturor

Ingrid Montelius, Nätverkstan Kultur AB, Redovisning
Mail: ingrid.montelius@natverkstan.net

Fakturor med vanlig post sänds till:
Göteborgs Interreligiösa Center (alternativt Göteborgs Interreligiösa Råd)
c/o Nätverkstan Kultur AB
Redovisning
Box 311 20
400 32 GÖTEBORG