Kontakt

Besök på Centret:
Bokas i förväg.
Mobil: 076-82 91 300
Mail: berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se

Hitta hit: klicka här


Göteborgs Interreligiösa Center

Berit Bornecrantz Dias, Verksamhetsutvecklare
Mobil: 076-82 91 300
Mail: berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se


Göteborgs Interreligiösa Råd

Linda Wahl, Projektledare, Skolprojektet
Mobil: 070-992 15 76
Mail: lindacwahl@gmail.com


Emma Wass, Pedagog, Skolprojektet
Mobil: 073-054 86 96
Mail: emma.wass76@gmail.com


Daniel Nilsson, Rekryterare, Skolprojektet
Mail: daniel.karl.nilsson@gmail.com