Kontakt

 

Besök på Centret:
Bokas i förväg.
Mobil: 076-82 91 300
Mail: berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se

Hitta hit: klicka här


Berit Bornecrantz Dias, Samordnare, Sekreterare Styrgruppen, Kvinnoverksamhet
Mobil: 076-82 91 300
Mail: berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se


Peter Borenstein, T f Verksamhetschef, 1:e Vice Ordf. Göteborgs Interreligiösa Råd
Mobil: 070-820 93 03
Mail: rabbi.peter.borenstein@gmail.com


Faramarz Agahi, Ordförande Göteborgs Interreligiösa Råd och Styrgruppen
Mobil: 070-524 36 18
Mail: faramarz.agahi@gu.se


Henrik Frykberg, Sekreterare Göteborgs Interreligiösa Råd, Skolprojektet
Tel. 031-771 30 17
Mail: henrik.frykberg@interreligiosacentret.se


Linda Wahl, Projektledare Skolprojektet
Mobil: 070-992 15 76
Mail: lindacwahl@gmail.com


Emma Wass, Pedagog Skolprojektet
Mobil: 073-997 09 69
Mail: emma.wass76@gmail.com


Dinah Borenstein, Kontaktperson Unga som Tror
Mail: ungasomtror@gmail.com


Noomi Gustafsson, Tillsammans för Sverige/Fryshuset, Ungdomsråd
Mobil: 073-683 40 53
Mail: noomi.gustafsson@fryshuset.se