Aktuellt

Höstprogrammet avslutas med jubileumsutställningen ”Kvinnor om Interreligiös Dialog” som kan ses på Interreligiösa Centret, Kyrkogatan 25, 3 tr fram till den 14 december.

Visning bokas i förväg genom att maila berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se eller ringa/sms:a mobiltel. 076-8291300

Från den 15 december till den 2 januari håller centret stängt för besökare.

Göteborgs Interreligiösa Råd och Center önskar goda och välsignade helger! 

 


Följ Interreligiösa Centret på facebook 


Om organisationsförändringen

Fram till den 31 december 2018 leds den dagliga verksamheten av Interreligiösa Centrets samordnare Berit Bornecrantz Dias och Interreligiösa Rådets vice ordförande rabbin Peter Borenstein.

Den 31 december läggs Interreligiösa Centrets styrgrupp ner och ersätts den 1 januari 2019 av en styrelse för Interreligiösa Centret, som därmed separeras som förening från Göteborgs Interreligiösa Råd. 

Rådet öppnas upp för alla församlingar som vill bli medlemmar i rådet och som godkänner rådets stadgar. Församlingen väljer en kvinnlig och en manlig representant till rådet. Rådet kommer att fortsättningsvis fungera som valberedning för centrets styrelse, som väljs ny på varje årsmöte i mars månad. För närmare information kontakta rådet enligt maillista här

Interreligiösa Centret har idag fyra verksamhetsområden:

  1. Programverksamhet utåt mot allmänheten
  2. Kvinnoverksamhet och utbildning av religiösa ledare
  3. Ungdomsverksamhet och skolverksamhet
  4. Utbildning av offentliganställda om religiösa traditioner 

Idag ser verksamheten ut som följer: 

  1. Programverksamheten består av seminarier, föredrag, tempelturer, utställningar, konferenser och en årlig festival.
  2. Kvinnoverksamheten utgörs av en interreligiös kvinnodialoggrupp, olika kvinnoprojekt – bland annat utställningen Kvinnor om interreligiös dialog (se ovan) – och ständigt nätverkande, t ex inom kommunens Kvinnokedjan. Utbildningen av religiösa ledare innebär samverkan med den statliga Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) som kompetensutvecklar både manliga och kvinnliga ledare. Under tre terminer har getts en unik ledarskapsutbildning för kvinnor, Delaktig, Stark och Synlig som kvinnor från sex olika religioner i Göteborg hittills deltagit i. Läs mer här
  3. Verksamheten för ungdomar är dels en samverkan mellan centrets Unga som Tror och Fryshusets Tillsammans för Sverige och dels ett Skolprojekt. Dels utbildas unga religiösa ledare i interreligiös dialog och dels lär sig skolbarn om mänskliga rättigheter där religionstillhörighet har sin särskilda plats. Just nu förbereds starten av ett interreligiöst ungdomsråd. Är du intresserad av att vara med, maila Noomi Gustafsson på noomi.gustafsson@fryshuset.se 
  4. Utbildning för offentligt anställda kan t ex innebära att religiösa ledare i samverkan med sjukhuskyrkan lär ut hur man bemöter patienter i samband med sjukdom, inför eller efter döden och att svåra frågor får komma upp och besvaras. 

Efter årsskiftet när den nya styrelsen för Interreligiösa Centret blir huvudman ligger planer på att samordnare för centret, skolprojektets projektledare och en tredje blivande anställd ska dela ansvaret för centrets verksamhet. Ungdomsverksamhetens ledarskapsutbildning och ungdomsråd kommer att fortsätta drivas av Fryshusets anställda ungdomskoordinator för Tillsammans för Sverige i samråd med den volontärt ansvariga för Unga som Tror