Aktuellt

God fortsättning på 2019!

Första programmet för teminen – förutom utställningen Kvinnor om Interreligiös Dialog som kommer att kunna ses terminen ut – heter 

Vikten av att tolka Nya testamentet utifrån den hebreiska bibeln som grund

Torsdag den 17/1  kl. 18:00 – ​c:a ​20:30 / Fri entré / Fika ​30​ kr
Lokal: Interreligiösa Centret, Kyrkogatan 25, 3 tr

Föreläsning och diskussion med prästen, läraren och författaren: Anders Sjöberg 

Anders sjöberg

Arrangörer: Samarbetsrådet för Judar och Kristna, Nordiskt Centrum för Interreligiös Dialog, Interreligiösa Centret och Bilda studieföbund 

Se resten av programutbudet här


Följ Interreligiösa Centret på

facebooksymbol  


Organisationsförändring

Från och med den 1 januari 2019 är Göteborgs Interreligiösa Center (GIC) en ideell förening, skiljd från den ideella föreningen Göteborgs Interreligiösa Råd (GIR).

Föreningarna har en länk till varandra då GIR utser valberedningen till GIC:s styrelse.

GIR är numera öppet för medlemskap för alla religiösa församlingar i Göteborgsregionen. Varje församling har rätt till två ombud i GIR, en kvinna och en man, vilket baseras på ett jämställdhetskrav från Göteborgs kommun. 

Det andra som binder GIR till GIC är att alla församlingar som är medlemmar i GIR automatiskt blir medlemmar också i GIC. Ombuden har rösträtt på GIC:s årsmöte för val av ledamöter till styrelsen.

Den interimstyrelse som sedan i mars 2018 har arbetat valdes direkt av valberedningen och inte av medlemmarna. Interimstyrelsen har inte varit relaterad till verksamheten på Kyrkogatan 25, 3 tr.

Verksamheten har ägts av GIR till och med den 31 december 2018 och beslutats av styrgruppen för verksamheten. Styrgruppen hade valda representanter från Församlingarnas rådslag, GIR och Unga som Tror och dessutom adjungerade anställda, såsom sekreteraren. 

Verksamheten består av några huvudområden: 

  1. Programverksamhet utåt mot allmänheten
  2. Kvinnoverksamhet och utbildning av religiösa ledare
  3. Ungdomsverksamhet och skolverksamhet
  4. Utbildning av offentliganställda om religiösa sedvänjor 

Den dagliga verksamheten samordnas av Berit Bornecrantz Dias, mobiltel. 076-82 91 300, mail: berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se
Övriga anställda se här

Verksamhetsmedlen kommer i huvudsak från Göteborgs stad. Allmänna Arvsfonden bekostar ett skolprojekt till och med 2019. Projektet inleddes under GIR och kommer att avslutas inom GIR. Därefter övergår projektet till skolverksamhet inom GIC från och med 2020, med ett verksamhetsbidrag från Levande Historia, Göteborgs stad.

Verksamhetsövergången innebär således inte att föreningarna går helt skiljda vägar utan de är på flera sätt ännu bundna till varandra.