Aktuellt


Årets manifestation Ett Göteborg för alla kommer att äga rum mitt i sommaren, redan den 9 augusti på eftermiddagen i Bältesspännarparken. Tema är religiösa huvudbonader! Mer information kommer snart.

Tempelturer planeras inte i samband med festivalen, under årets Kulturkalas, som har bytt namn till Gothenburg Cultural Festival. Däremot kommer vi under hösten 2019 att erbjuda tempelturer för allmänheten.


Göteborgs Interreligiösa Råd och Center är numera två separata föreningar, men står varandra såpass nära att det är Rådet som väljer Centrets styrelse. Både Rådet och Centret hade respektive årsmöte den 8 april och medlemmarna valde nya styrelser. Religiösa församlingar kan bli medlemmar i Rådet och får då automatiskt medlemskap också i Centret. Läs här om hur en församling söker medlemsskap.

Se Göteborgs Interreligiösa Råds nya styrelse och valberedning här


Göteborgs Interreligiösa Centers styrelse och valberedning 2019


1. Eva Halima Ljungqvist, ordförande
2. Selcuk Akti, kassör
3. Haykanush Hovhannisyan
4. Robertas Gerikas
5. Fr Petros Moralis
6. Rakhshanda Tehseen
7. Ali Sabih
8. Ante Bajwa
9. Lena Johansson

Sekreterare (adjungerad)
Berit Bornecrantz Dias

Valberedning inför årsmötet 2020
Kalsoom Kaleem
Cenap Turunc
Annebelle Gyllenspetz