Aktuellt

Med anledning av

Covid 19-pandemin 

skjuts föreläsningen om 

Michelangelos

Eva 

Sixtinska kapellet

del 2

med

Dr. Kalle Lundahl

fram till den 22/4

calvin-craig-y8b001e2bs0-unsplash

Ifall pandemin ännu pågår kommer föreläsningen att hållas digitalt över internet. 

*

Denna föreläsning återkommer till ämnet Eva i Sixtinska kapellet. Samma frågor diskuteras, men ur en annan vinkel och med mer fördjupning. Fyra bilder med Eva och Adam av renässanskonstnären Michelangelo beundras och rannsakas.

Skulle det hebreiska ordet som i Bibeln översatts med ”revben” kunna ha en annan betydelse? Skulle det i så fall kunna innebära att Adam skapades androgyn? Menade Michelangelo att Adam och Eva var jämställda? Vad är den förbjudna frukten?

Läs mer här

Datum:     Onsdag den 22/4

Tid:            Kl. 19:00 – 21:00

Lokal:        Interreligiösa Centret, Kyrkogatan 25, 3 tr – hitta hit

Entré:        Fri entré

Fika:           30 kr   ( till swish nr 123 574 9403  ref. ”Paradiset” /  eller kontant )

Frivillig föranmälan: till berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se 

 


Vårens tema: Fred i religionens namn

Läs mer här


Interreligiösa Centret

Interreligiösa Centret har under åren producerat mycket mer än seminarier, föreläsningar, tempelturer och festivalen Ett Göteborg för alla, som annonserats här.

Innevarande termin, även utan bidrag från Göteborgs stad (sedan 2019) och Västra Götalandsregionen (sedan 2018), har vi arrangerat program på sjukhus, i församlingar, hos föreningar, varhelst vi ombeds att komma och berätta om religion och religionsdialog. Den 30 januari hölls ett uppskattat seminarium om vård och religion på Skövde sjukhus. Den 26 februari besökte vi föreningen Glokala Sjuhärad i Borås med seminariet ”Vad är interreligiös dialog?”. Den 11 februari och den 10 mars var det föredrag med Dr Kalle Lundahl, det senaste om Sixtinska kapellets målningar av Michelangelos tolkning av Bibelns Eva i Paradiset. På grund av Covid-19 är nästa föreläsning för närvarande framskjuten till den 22 april i väntan på besked från Folkhälsomyndigheten. 

Kvinnoverksamheten gjorde i slutet av januari och början av februari en interreligiös studieresa till Cypern för att lära känna det interreligiösa dialogarbetet mellan de religiösa församlingarna dels på den grekcypriotiska och dels den turkcypriotiska sidan. Besök gjordes bland annat på Home Cafe for Cooperation för möte med Salpy Eskidian Weijderyd, direktör för The Religious Track of the Cyprus Peace Process. 

Besök i riksdagshuset arrangerades den 9 mars av Myndigheten för Stöd till Trossamfund för kvinnor som deltagit i ledarskapskursen Delaktig, Stark och Synlig och fem kvinnor från rådet och centret anmäldes. 

Kvinnorna har deltagit på konferenser, i kompetensutveckling, på mässor, på religionsdagar i skolor och bedriver kvinnodialog, nätverkar m m.

Under åren har centret gjort utställningar, kurser och tagit emot många, många studiebesök. I samarbete med Fryshuset har hållits ledarskapskurser för ungdomar. Fryshuset hjälpte 2018 till med att bilda ett interreligiöst ungdomsråd.

Under 2017, 2018 och halva 2019 inhyste Interreligiösa Centret i sina lokaler ett skolprojekt, som 2019 låg under Göteborgs Interreligiösa Råd och 2020 övergått till studieförbundet Sensus. 

På grund av en omorganisation 2017-2018, som syftade till att dela Göteborgs Interreligiösa Råd i två föreningar, men som inte lyckades uppnå de demokratiska kraven, följde en av kommunen tillsatt utredning och det riktade stödet från kulturnämnden drogs in för 2020. Verksamheten måste därmed tyvärr läggas ner till sommaren.