Aktuellt

Höstprogrammet uppdateras efter hand. Du kan se vilka program som just nu är annonserade här

Du kan också följa oss på facebook där våra program lanseras som event. 

Den 1 januari 2019 blir Interreligiösa Centret en självständig förening och kommer inte längre att lyda under Göteborgs Interreligiösa Råd. Interreligiösa Centret kommer således att ha sin egen styrelse. Denna styrelse har redan utsetts av en valberedning i Göteborgs Interreligiösa Råd och är i arbete för att planera igångsättandet av den nya verksamheten. Detta innebär att de två tjänster som samordnare och verksamhetsledare – varav endast samordnaren fungerar i dagsläget – vilka lytt under Göteborgs Interreligiösa Råd kommer att upphöra den 31 december 2018. De tre nya tjänster som tillsätts av Interreligiösa Centrets styrelse kommer att heta verksamhetsutvecklare. Den ena med ansvar för bland annat kvinnoverksamhet och den andra med ansvar för skolverksamhet. Den tredje av dessa verksamhetsutvecklartjänster annonseras nu ut externt. Vid intresse för tjänsten går det att läsa mer om den enligt länken nedan.

Verksamhetsutvecklare och arbetsledare (003)