Aktuellt

Tempelturer erbjuds inte under årets ”Kulturkalas”, som i år fått det internationella namnet ”Gothenburg Culture Festival”. Vi kommer under hösten 2019 att erbjuda en tempeltur för allmänheten. I mån av tid tar vi emot beställningar av tempelturer till självkostnadspris.

Höstprogrammet publiceras efter hand som det produceras. Se närmare under fliken ”Program”.


Göteborgs Interreligiösa Råd (GIR) och Center (GIC) är numera två separata föreningar, men står varandra såpass nära att det är GIR:s styrelse som är GIC:s huvudman. GIC är dotterförening till GIR.

Religiösa församlingar kan bli medlemmar i GIR och får då automatiskt medlemskap också i GIC. Läs här om hur en församling söker medlemsskap.

GIR och GIC hade sina årsmöten samma datum, den 8 april, och medlemmarna valde nya styrelser.

Se Göteborgs Interreligiösa Centers nya styrelse och valberedning här

Se Göteborgs Interreligiösa Råds nya styrelse och valberedning här