Aktuellt

Årets ”Ett Göteborg för alla” blir ett Turbantåg från Götaplatsen! kl. 14:40 och en utvidgad Turbandag i Bältesspännarparken kl. 15:00-19:00 där fler församlingar än Sikhförsamlingen visar och låter den som vill prova på en religiös huvudbonad. Läs mer här på Gothenburg Culture Festivals egen hemsida eller ”Ett Göteborg för alla”s egen hemsida här.

Tempelturer erbjuds inte under årets ”Kulturkalas”. Vi kommer däremot under hösten 2019 att erbjuda en tempeltur för allmänheten. I mån av tid tar vi emot beställningar av tempelturer till självkostnadspris.

Höstprogrammet publiceras efter hand. Se närmare under fliken ”Program”.


Göteborgs Interreligiösa Råd (GIR) och Center (GIC) är numera två separata föreningar, men står varandra såpass nära att det är GIR:s styrelse som är GIC:s huvudman. GIC är dotterförening till GIR.

Religiösa församlingar kan bli medlemmar i GIR och får då automatiskt medlemskap också i GIC. Läs här om hur Din/Er församling söker medlemsskap.

GIR och GIC hade sina årsmöten samma datum, den 8 april, och medlemmarna valde nya styrelser.

Se Göteborgs Interreligiösa Centers nya styrelse och valberedning här

Se Göteborgs Interreligiösa Råds nya styrelse och valberedning här