Aktuellt

Höstprogrammet uppdateras efter hand. Du kan se vilka program som just nu är annonserade här

Du kan också följa oss på facebook där våra program lanseras som event. 


Närmast följande program:

Torsdag 29 november
K
l. 18:00 – 20:30

Interreligiösa Centret, Kyrkogatan 25, 3 tr, Göteborg

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs

Jesu rättegång och död

Föredrag av rabbin Peter Borenstein

Jesu rättegång och död har en central plats i kristen teologi. Vad hände? Hur gick det till? Hayim H. Cohn, tidigare domare i Israels (civila) Högsta Domstol, skrev 1967 boken The Trial and Death of Jesus, i vilken han gör en juridisk analys av rättegången. Följ det  spännande resonemanget under ledning av rabbin Peter Borenstein.

Frågestund och samtal efter föredraget.

Fika till självkostnadspris.

Arrangörer: Samarbetsrådet för Judar och Kristna Väst i samarbete med Interreligiösa Centret och Nordiskt Centrum för Interreligös Dialog


Organisationsförändring

Den 1 januari 2019 blir Interreligiösa Centret en självständig förening och kommer inte längre att lyda under Göteborgs Interreligiösa Råd. Interreligiösa Centret kommer således att ha sin egen styrelse. Denna styrelse har redan utsetts av en valberedning i Göteborgs Interreligiösa Råd och är i arbete för att planera igångsättandet av den nya verksamheten. Detta innebär att de två tjänster som samordnare och verksamhetsledare – varav endast samordnaren fungerar i dagsläget – vilka lytt under Göteborgs Interreligiösa Råd kommer att upphöra den 31 december 2018. De tre nya tjänster som tillsätts av Interreligiösa Centrets styrelse kommer att heta verksamhetsutvecklare. Den ena med ansvar för kvinno- och programverksamhet, den andra för skolverksamhet och den tredje för religiös utbildning för offentlig sektor och projektbidrag. Dessutom kommer Interreligiösa Centrets Unga som Tror att fortsätta samarbeta med Fryshusets avdelning Tillsammans för Sverige om ungdomsverksamhet.