Aktuellt

Föreläsningar om

Kabbalah 

med

Kalle Lundahl 

doktor i antik grekiska

 

 25/2 handlar föreläsningen om

 

Kabbalahn och de Tio plågorna i Egypten

 

Varje föreläsning har som utgångspunkt en hebreisk bokstav med vilkens hjälp Kalle Lundahl tar dig med på en upptäcksfärd till bland annat matematik, konst och antikens Israel.

Kabbalahn är judisk, men det finns även en kristen tolkning. Det är viktigt generellt att kristna tolkningar av Bibeln inte ersätter judiska. De måste få finnas sida vid sida. Som bakgrund rekommenderas att läsa det svenskkyrkliga dokumentet Guds vägar, från 2001. Det ingår även i skriften I vår tid – Ett ny relation mellan Judar och Kristna  utgiven av Samarbetsrådet för Judar och Kristna 2013. 

Läs mer här

Datum:     Varannan tisdag (11/2, 25/2, 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5, 19/5 och 2/6) 

Tid:            Kl. 19:00 – 21:00

Lokal:        Interreligiösa Centret, Kyrkogatan 25, 3 tr – hitta hit

Entré:        Fri entré

Fika:           30 kr   ( till swish nr 123 574 9403  ref. ”kabbalah” /  eller kontant )

Anmälan: till berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se 

 


Vårens tema är ”Fred i religionens namn”

Från april månad planeras en studiecirkel där du får lära känna synen på fred hos sju olika religioner. Vi läser texter, lyssnar på föredrag och ställer frågor till företrädare för Judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism, sikhism och bahá’i. 

Dessutom blir det enligt planen föreläsningar på samma tema i någon eller några religiösa församlingar. 

Tempelturer planeras, ifall vi ännu har resurser, på Göteborgs Kulturkalas i augusti – så som annonserades i höstas, med tema Veda, Bibeln och Koranen. 


Ska Interreligiösa Centret överleva? 

Interreligiösa Centret har under åren producerat mycket mer än seminarier, föreläsningar, tempelturer och festivalen Ett Göteborg för alla, som annonserats här.

Vi gör fortfarande, även utan bidrag från Göteborgs stad (sedan 2019) och Västra Götalandsregionen (sedan 2018), program på sjukhus, i församlingar, hos föreningar, varhelst vi ombeds att komma och berätta om religion och religionsdialog.

Vi deltar på konferenser, i kompetensutveckling, på mässor, på religionsdagar i skolor, har kvinnodialog, nätverkar m m.

Under åren har vi också gjort utställningar, kurser och tagit emot väldigt många studiebesök. I samarbete med Fryshuset har hållits ledarskapskurser för ungdomar. Fryshuset hjälpte 2018 till med att bilda ett interreligiöst ungdomsråd.

Men nu är våra medel snart slut och vi måste, om inte stöd från staden, regionen eller annan bidragsgivare inser vårt arbetes vikt, lägga ner verksamheten.

Göteborgs Interreligiösa Råd finns på ideell basis och berörs inte av nedläggningen. 

Tycker du att gränsöverskrivande möten mellan kulturer och religioner är viktigt? Skulle du själv vilja vara med i dialogsammanhang, lära dig mer? Tror du att Interreligiösa Centret kan göra skillnad? Du får gärna skriva dina synpunkter till oss. Skriv till info@interreligiosacentret.se 


 Vårterminens program publiceras efter hand här


Göteborgs Interreligiösa Råd ändrade sina stadgar 2018 och bestämde att medlemskap kan sökas av religiösa församlingar. Det är församlingens styrelse som utser 1 eller 2 ombud till rådet. Församlingen blir då automatiskt medlem också i Interreligiösa Centret. 

Läs här om hur Din/Er församling söker medlemsskap.

Se Göteborgs Interreligiösa Centers styrelse och valberedning här

Se Göteborgs Interreligiösa Råds styrelse och valberedning här