Aktuellt

Interreligiösa Centret förnyas

Många har hört av sig och beklagat att centret hotas av nedläggning. Det ger oss modet att kämpa vidare för ett fortsatt gott arbete i gemenskap med den beredvilliga omgivningen. 

Från och med maj månad förbereddes flytt från lokalen på Kyrkogatan 25 till vad vi hoppades skulle bli Krokslätt i slutet av juni. Vi väntade fram till i början av juni på kontraktet som nu är signerat och klart.

Vi är mycket tacksamma och ser mycket fram emot att flytta in i ett rum i Krokslättskyrkan för ett samarbete mellan kvinnoverksamheten och Lena Forsberg, projektledare för utställningen Gränsland i Krokslättskyrkan. 

Vi vill tacka hyresvärden Vasakronan som låtit oss hyra lokalen på Kyrkogatan 25 till en lägre hyra än lokaler i allmänhet i centrala Göteborg. Hyreskontraktet med Vasakronan för lokalen på Kyrkogatan 25 har löpt på 3 år i taget. I inledningen av 2019 började på allvar tanken att flytta till ny lokal komma upp på dagordningen, men först i juni 2020 har frågan löst sig. Trots att fastighetsbolaget, liksom näringslivet i allmänhet, drabbats finansiellt av Covid19 har fastighetsägaren Vasakronan vänligt gått oss till mötes. 

Kvinnodialoggruppens studiecirkel har pågått online under vårterminen med fortsättning till hösten i samarbete med studieförbundet ABF.

Det mångåriga samarbetet med Samarbetsrådet för Judar och Kristna och Nordiskt Centrum för Interreligiös Dialog planeras fortsätta även framöver.

Interreligiösa Centret har trots Covid19-pandemin under våren och uteblivet riktat stöd från Göteborgs stad ändå genomfört nedanstående program.

 


Interreligiösa Centret

Interreligiösa Centret har under åren producerat mycket mer än seminarier, föreläsningar, tempelturer och festivalen Ett Göteborg för alla, som annonserats här. Anställd och styrelse vid centret upplever att den utredning som gjordes av Göteborgs stad där det framstår som om vi inte bedrivit tillräckligt mycket verksamhet för de skattepengar som tilldelats oss varit orättvis. I själva verket erfar vi att ringar på vattnet spridits lokalt, regionalt, nationellt och till och med internationellt. 

Även utan riktat stöd från Göteborgs stad och bidrag från Västra Götalandsregionen under 2020 har Interreligiösa Centret arrangerat program på sjukhus, i församlingar, hos föreningar, där vi ombetts komma och dela med oss av erfarenhet och kunskap om religion och religionsdialog.

Den 30 januari hölls ett uppskattat seminarium om vård och religion på Skövde sjukhus. Den 26 februari besökte vi föreningen Glokala Sjuhärad i Borås med seminariet ”Vad är interreligiös dialog?”. Den 11 februari, den 10 mars och den 22 april höll dr Kalle Lundahl, föredrag om några av Michelangelos målningar i Sixtinska kapellet, närmare bestämt om Eva i Paradiset. 

Tre av medlemmarna i vår interreligiösa kvinnodialoggrupp gjorde i slutet av januari och början av februari en interreligiös studieresa till Cypern för att lära känna något om religion och religionsdialog på Cypern. Besök gjordes bland annat på Home Cafe for Cooperation där Salpy Eskidian Weijderyd, direktör för The Religious Track of the Cyprus Peace Process tog emot. 

Besök i riksdagshuset arrangerades den 9 mars av Myndigheten för Stöd till Trossamfund för kvinnor som deltagit i ledarskapskursen Delaktig, Stark och Synlig. Fem deltagare från Interreligiösa Centret och Rådet närvarade. 

Kvinnodialoggruppen har inte bara bedrivit dialog i studiecirkelform utan också arrangerat seminarier, medverkat på konferenser, i kompetensutveckling, på mässor, på religionsdagar i skolor och nätverkat.

Under åren har centret gjort utställningar, kurser och tagit emot många studiebesök.

Unga som Tror – Interreligiösa Centrets ungdomsavdelning – har hos Fryshuset deltagit i ledarskapskurser för ungdomar. Myndigheten för stöd till trosssamfund har också erbjudit kompetensutveckling som Unga som Tror deltagit i. Fryshuset, med bidrag från Wallenstams, stöttade 2018 bildandet av ett interreligiöst ungdomsråd.

Under 2017, 2018 och halva 2019 delade Interreligiösa Centret lokal med det fristående skolprojektet benämnt Under bara himlen finansierat av Allmänna arvsfonden och Levande Historia. 

Under 2018 var Svenska kyrkans projekt Social Hållbarhet- fokus Tillit & Demokrati inneboende på Interreligiösa Centret.  

För mer information om vår verksamhet läs vidare på hemsidan.