Aktuellt

Se Göteborgs Interreligiösa Råds nya styrelse och valberedning här


Göteborgs Interreligiösa Centers styrelse 2019

Sittande (valdes på 2 år 2018)
1. Ali Sabih

Omvalda (valdes på 1 år 2018)
2. Robertas Gerikas
3. Lena Johansson

Nyvalda på två år
4. Eva Halima Ljunqvist
5. Ante Bajwa
6. Haykanush Hovhannisyan
7. Rakhshanda Tehseen
8. Selcuk Akti
9. Fr Petros Moralis

Ordförande på ett år
Eva Halima Ljungquist

Valberedning inför årsmötet 2020
Kalsoom Kaleem
Cenap Turunc
Annebelle Gyllenspetz